Duygularımız hakkında konuşmak çocuklarımız için önemli..

Social Development dergisinde yayınlanan ve 4-5 yaşındaki 75 çocuğun katıldığı bir araştırmada mutluluk, öfke, korku ve üzüntü gibi duygular ve bu duyguların nedenleri üzerine sohbet etmenin, çocukların duygu tanıma becerilerini ve olumlu sosyal davranışlarını arttırdığı bulunmuş. 

6 hafta boyunca öğretmelerin yönlendirmesiyle küçük gruplar halinde sınıfta bir araya gelen çocuklar, hediye almak, bir arkadaşla tartışmak gibi günlük olaylarda açığa çıkan duyguların sebepleri ve bu duyguları düzenleyip uygun biçimde davranabilme yolları üzerine konuşmuşlar. Gruptaki her çocuğun benzer durumlardaki his ve davranışlarını paylaştığı sohbetlerde, öğretmenler, çocukların kendi duygularını tanımaları, sebeplerini fark etmeleri ve bu duyguları kontrol etme yollarını düşünmeleri için sohbetleri yönlendirmiş. 6 haftanın sonunda sohbet grubuna katılan çocukların farklı duyguları anlama becerilerinde ve olumlu sosyal davranışlarında artış olduğu, duygular hakkında sohbet etmeyen grubun davranışlarında ise bir değişim olmadığı saptanmış. Duygular hakkında yapılan sohbetlerin olumlu etkisinin 4 ay sonrasında da aynı kaldığı görülmüş.

Araştırmanın sonuçları, belki de çok az yaptığımız bir şeyin, duygular hakkında yapıcı şekilde konuşmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. 

Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuarı

 

Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuarı’na MOMIDEA Blog’a katkıları için teşekkür ederiz.

#momidea #iyioliyişeyleryap #eniyisi etiketle, paylaş